اطلاعیه ها
اخبار
برگزاری دومین مجمع سلامت شهرستان قدس
1402/09/08
برگزاری دومین مجمع سلامت شهرستان قدس
دومین مجمع سلامت شهرستان قدس برگزار شد
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و پویش ملی غربالگری فشار خون بالا و دیابت
1402/08/22
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و پویش ملی غربالگری فشار خون بالا و دیابت
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از روند اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع و پویش ملی غربالگری فشار خون بالا و دیابت در شهرستان قدس
Template settings