شبکه بهداشت و درمان قدس- [اخبار پایگاه]
برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی بهورز در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 

به مناسبت روز بهورز و به منظور قدردانی از زحمات بهورزان و مربیان بهورزی مراسمی روز سه شنبه مورخ 14/6/94 در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید.
در این مراسم که باحضور مدیر شبکه، معاون شبکه، کلیه بهورزان و کارشناسان تیم پزشک خانواده برگزار شد، جناب آقای دکتر میر شریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مدعوین به اهمیت نقش بهورزان در  ارتقاء شاخصهای بهداشتی در سطح کشور و تلاش بهورزان در جهت نهادینه کردن برنامه های سلامت پرداختند، و درادامه از زحمات بهورزان شبکه در طول یک سال گذشته تقدیر و تشکر نموده و برای آنان آرزوی سلامت و سعادت از درگاه خداوند متعال داشتند. در پایان مراسم، تقدیر نامه و هدایایی به رسم یادبود به کلیه بهورزان و کارشناسان تیم پزشک خانواده شاغل در شبکه اهدا گردید
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
http://iums.ac.ir/find.php?item=56.30056.54546.fa
برگشت به اصل مطلب