شبکه بهداشت و درمان قدس- [اخبار پایگاه]
برگزاری کلاس آموزشی مخاطرات فضای مجازی برای کودکان جهت داوطلبان سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قدس به منظور ارتقاء سطح آگاهی داوطلبان سلامت روز شنبه مورخ 11/6/96  اقدام به برگزاری کلاس آموزشی  با موضوع مخاطرات فضای  مجازی برای کودکان نمود.                                      .
دنیای امروز دنیای تکنولوژی های جدید است که چنان با سرعت وارد زندگی بشرشده و راه نفوذ خود را ادامه می دهد که نمی توان از کنار آنها با بی تفاوتی گذشت بلکه باید به روش صحیح برخورد کرد تا بیشترین سود واستفاده حاصل شود. و از آنجایی که کودکان ونوجوانان  بدلیل بی تجربگی ،احساساتی بودن وحس قوی کنجکاوی آسیب پذیرترین قشر کاربران اینترنت هستند به همین منظور جلسه آموزشی توسط واحد توسعه شبکه و ارتقا سلامت با همکاری اداره آموزش وپرورش جهت 50 نفر از داوطلبان سلامت تحت پوشش این شبکه برگزار گردید. در جلسه مذکور داوطلبان نکات قابل توجهی در خصوص اثرات منفی و زیان باری که فضاهای مجازی در صورت عدم مدیریت صحیح، بر زندگی کودکان و نوجوانان می گذارد آشنا شدند.
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
http://iums.ac.ir/find.php?item=56.30056.54313.fa
برگشت به اصل مطلب