شبکه بهداشت و درمان قدس- [اخبار پایگاه]
برگزاری اولین جلسه کارگروه بهداشت ،سلامت و بیولوژیک در حوزه پدافند غیر عامل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس :

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 

در راستای اجرای مصوبات شورای فرعی پدافند غیر عامل شهرستان و پیرو تعیین این شبکه به عنوان مسئول کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک، اولین جلسه کارگروه مذکور در روز یکشنبه مورخ 29/05/96 برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان ادارات عضو شامل بیمارستان تامین اجتماعی 12 بهمن، مرکز اورژانس 115،ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و اداره بهزیستی برگزار گردید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مباحث اولیه و بنیادین پدافند غیر عامل جهت آشنایی بیشتر اعضاء، به بیان شرح وظایف کلیه ادارات پرداخته شد و مقرر گردید اعضاء اهتمام لازم را در اجرای برنامه های مصوب پیش گیرند و گزارش کلیه اقدامات انجام شده شامل تهیه چارت فرماندهی بحران ، تدوین سناریو و برگزاری مانورهای تخصصی، تدوین برنامه عملیات پاسخ در برابر بلایا (EOP )و... به این شبکه ارسال گردد .
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان قدس:
http://iums.ac.ir/find.php?item=56.30056.53844.fa
برگشت به اصل مطلب