دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences • غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • برپایی غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • برپایی غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • برپایی غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • برپایی غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • غرفه شبکه بهداشت قدس در دهکده سلامت
 • افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی هفت جوی
 • افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی هفت جوی
 • برگزاری جلسه شورای سرپرستی
 • بازدید سرزده دکتر میرشریفی از مراکز
 • جلسه کارگروه امنیت و سلامت غذایی


 
 

 

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

​معدوم سازی بیش از یک تن مواد غذایی فاسد در شهرقدس

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

​کشف وپلمب کارگاه غیرمجاز بسته بندی مواد غذایی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مسئولین اعضای کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

​برگزاری جلسه آموزشی با موضوع آشنایی با نشانگر های رنگی تغذیه ای به مناسبت هفته سلامت

..

ادامه...
 AWT IMAGE واحد آموزش
 AWT IMAGE واحد مدارس
AWT IMAGE واحد بهداشت خانواده
AWT IMAGEواحد بهداشت حرفه ای 

 

متن

متن

متن

متن